NAAR DE EENHEID?

Publisher: Orthodox Logos Foundation Release date: 2014-05-01

Description

De orthodoxe Kerk heeft, naast haar prachtige liturgie en rijke theologie, een onge venaarde sacrale kunst ongeschonden bewaard. "e;Naar de eenheid'"e; behandelt de ontwikkeling van de iconografie in de gehele christenheid. De auteur analyseert hiervoor de begrippen religie, kerk en iconografie.De icoon immers "e;beantwoordt aan de: prediking van het evangelie, het beeld dient om de waarachtige en niet-denkbeeldige menswording van God het Woord te bevestigen."e; (7de Oecumenisch Concilie, 787) "e;De juiste stap naar de eenheid"e; is het herontdekken van de eenheid in Christus, het Woord van God dat mens is geworden. De icoon van de Heilige Drie-Eenheid en Pinksteren vormen het doek waarop de auteur zijn beschouwingen aanbrengt. De iconenschilder L. Ouspensky overleed te Paris in december 1987. Hij was de aanzet voor de theologie van de icoon in de moderne tijd.Oorspronkelijke titel "e;Vers l'unite'"e;, 1987 by YMCA Press, Parijs. Nederlandse vertaling

Hide/show more

Additional Information

Genre: Orthodox & Oriental Churches

Collection: Orthodox Logos Foundation

Type: EPub

Pages: 56

ISBN: 9789081155502

Additional Information

Genre: Orthodox & Oriental Churches

Collection: Orthodox Logos Foundation

Type: EPub

Pages: 56

ISBN: 9789081155502

Other eBooks releases by Leonide Ouspensky
Loading... Please wait