James Campbell Of Kintail

James Campbell

Release date: 2010-04-01 Label: Greentrax Recordings Limited
Bitrate
mp3
320k
 • Track List:
  Duration:
 • 1. Iseabail Nic Aoidh
  00:03:44
 • 2. Ho Ro Gum B'eibhinn Leam
  00:02:33
 • 3. Tha Mi Tinn, Tinn, Tinn
  00:01:53
 • 4. Latha Inbhir Lochaidh
  00:02:50
 • 5. A Nighean Donn Na Buaile
  00:03:38
 • 6. Moch Sa Mhadainn Is Mi Dusgadh
  00:02:34
 • 7. Dean Cadalan Samhach A Chuilein Mo Ruin
  00:03:04
 • 8. Tha Bainne Aig Na Caoraich Uile
  00:01:10
 • 9. Oran Don Ghunna
  00:02:34
 • 10. Cumha Do Iain Garbh Macgille Chaluim
  00:03:36
 • 11. Tha Mi Sgith 'an Fhogar Seo
  00:03:44
 • 12. Taladh Choinnich Oig
  00:02:34
 • 13. Gur Muladach A Ta Mi
  00:00:56
 • 14. Oran Don Eideadh Ghaidhealach
  00:02:54
 • 15. Hugaibh Air Fear Donn A Bhealaich
  00:03:40
 • 16. O Chan Eil Mulad Oirnn
  00:02:09
 • 17. Cumha Mhic An Toisich
  00:01:21
 • 18. Cumha Chailein Ghlinn Iubhair
  00:03:24
 • Track List:
  Duration:
Other Music by Artist James Campbell
Loading... Please wait
medianet